Valná hromada klubu

Valná hromada klubu Příbram BOBCATS se bude konat 14.11.2014 od 19:00 na adrese 28.října 24 Příbram. Bude zde představen program na příští sezónu a  nový trenérský tým seniorského týmu.

 

 

Prosím o maximální účast všech členů klubu. Valná hromada je usnášeníschopná pouze v přítomnosti 2/3 členů, proto se na to prosím nevykašlete ať se nemusíme scházet znovu a nemarníme čas ostatních a peníze klubu za pronájem prostor.

Program:

Shrnutí sezóny 2014
- sportovní výsledky
- hospodářské výsledky

Volby
- volba členů kontrolní komise
- volba správce materiálu


Plán sezóny 2014

- Harmonogram tréninků a kempů
- Představení trenérského týmu
- Představení posil
- Předložení výše předpokládaných nákladů

Diskuze
- Požadavky hráčů
- Požadavky cheerleaders