Sportovní chování

Pokud některý rozhodčí uvidí jakékoliv skládání, úder, kopnutí, blokování hráče nebo jiné nesportovní chování, přeruší hru a hráče vyloučí ze soutěže.
Sprosté a vyzývavé chování nebo poznámky rovněž nebudou tolerovány (podle posouzení rozhodčího - jedno varování, pak vyloučení ze zápasu).