HŘIŠTĚ

Je dlouhé 120 yardů (1 yard = 0,9144 m). Příčně je hřiště rozděleno na 12 desetiyardových pásem. Dvě krajní pásma se nazývají "endzone". Právě do těchto pásem směřuje snažení hráčů, protože pokud donesou míč do endzony, získávají body. Další pásma se počítají od středu hřiště, kde je 50yardová hranice a dále směrem od středu ven na obě strany 40y, 30y, 20y, 10y a na konci jsou již zmiňované endzony.