Hráči

Hráči

Jsou rozděleni na dvě skupiny - offense (útok) a defense (obrana). Každý z těchto týmů má 11 hráčů + hráče na střídání. Na hřiště vždy nastupuje naše offense proti defense soupeře a naopak. O tom, zda bude tým zahajovat hru útokem nebo bránit rozhoduje los.

Hřiště

Je dlouhé 120 yardů (1 yard = 0,9144 m). Příčně je hřiště rozděleno na 12 desetiyardových pásem. Dvě krajní pásma se nazývají "endzone". Právě do těchto pásem směřuje snažení hráčů, protože pokud donesou míč do endzony, získávají body. Další pásma se počítají od středu hřiště, kde je 50yardová hranice a dále směrem od středu ven na obě strany 40y, 30y, 20y, 10y a na konci jsou již zmiňované endzony.

Čas

hraje se 4 x 15 minut čistého času. Mezi druhou a třetí čtvrtinou je poločas. Po každé čtvrtině si týmy mění strany.

Hra

Cílem hry je donést míč do soupeřovy koncové zóny (endzone), hráči mají 4 pokusy (downy) na překonání 10 yardové vzdálenosti. Hru rozehrává quarterback, který míč buďto přihraje na tzv. ricievera nebo jej předá runningbackovi, který s ním běží dopředu. Ostatní útočící hráči blokují soupeřovo obránce, aby hráč, který má míč doběhl co nejdále.

Pokud se jim podaří zdolat na 4 pokusy minimálně 10 yardů, získávají další 4 pokusy na dalších 10 yardů. V případě, že se jim nepodaří vzdálenost překonat, nastupuje útok soupeře a naše obrana, která se snaží bránit míči v postupu směrem k naší endzoně. Akce začíná v okamžiku, kdy center podá míč QB a ten ho rozehraje buďto hodem (pass) na ricievera, nebo jej předá hráči na běh (run) runningbackovi. Akce končí v momentě, kdy protihráči zastaví útočníka s míčem, nebo útočník vyběhne ze hřiště. Z místa, kde hra skončila se rozehrává další akce. V případě, že hráč přihrávku nechytí, jedná se o tzv. nekompletní pas (incomplete pass) a mužstvo přichází o jeden pokus (down) a rozehrává z původního místa.

Obrana může kdykoli během hry získat míč pro svůj tým a to v případě, když zachytí soupeřovo přihrávku ze vzduchu (interception), nebo když vypadne míč útočícímu hráči a obránce jej zalehne (fumble).

Body

Hlavní snahou je dosáhnout tzv. touchdownu, tedy donést míč do koncové zóny - za 6 bodů. Po touchdownu má útok možnost dalšího skórování tzv. potvrzení touchdownu a to buď kopem - extra poit do "vidlí" za 1 bod nebo rozehráním akce po zemi a znovu donesení do koncové zóny za 2 body. V případě, že se útočící tým dostane blízko soupeřovo endzony, ale na 3 pokusy se mu nepodaří skórovat touchdown na 6 bodů, může využít 4 pokus ke kopu do vidlí - tzv. fieldgoal za 3 body. Obrana týmu může také skórovat a to za 2 body, v případě, že zastaví útočícího hráče s míčem v jeho vlastní koncové zóně - endzoně.

Penalty

AF má velice přísná pravidla a na jejich dodržování na hřišti dohlíží minimálně 4 - 7 rozhodčích. Prohřešky jsou penalizovány posunem směrem k endzoně týmu, který se prohřešku dopustil, jsou odstupňovány podle závažnosti na 5, 10, 15 yardový posun. Mezi nedovolené atakování soupeře patří např:

  • chytání soupeře na mřížku přilby
  • atakování soupeře po odpískání
  • předčasný start
  • držení atd.

Různá pravidla platí pro obranu a útok, např. blokování a bránění hráčů a posuzování faulů je v případě každé hrací pozice individuální.

Tolik velmi stručně k pravidlům AF.