Běh s míčem

Quarterback nemůže běžet s míčem.
Jsou povoleny jen přímé předávky míče „z ruky do ruky“ před dosažením čáry rozehrání („Line of scrimmage“ - „LOS“). Útok může předat míč vícekrát.
Je zakázáno míč házet do stran a dozadu.
Pokud je LOS 5 yardů a méně před koncovou zónou nebo před středem hřiště, útok nesmí běžet (musí hodit pas).
Hráč který přebírá míč za LOS smí před překročením LOS hodit jeden pas dopředu.
Po provedení předávky útokem smí kterýkoli hráč obrany překročit LOS.
Hráč útoku nesmí skočit dopředu („diving“) aby se vyhnul obránci.
Míč se umístí pro další rozehrávku tam kde hráč útoku STOJÍ nohama v momentu stržení flagu, NE tam kde je míč.